Política de privacitat

Us explicarem d'una manera senzilla i comprensible la nostra política de privacitat, és a dir, la informació personal vostra que recollim i emmagatzemem i amb quins propòsits. I també quins drets teniu sobre les dades que ens faciliteu per a prestar-vos els nostres serveis.

Quan un fa una reserva a traves de la nostra pàgina web, ha d'acceptar aquesta política de privacitat. Si no s'accepta, la reserva no es possible. Per aquest motiu, qualsevol client que ha reservat a través d’aquesta pàgina web ha donat el seu consentiment explícit i ha estat informat per a què processem les seves dades com es detalla més avall, ja que ha acceptat aquesta política de privacitat.

Les dades que demanem als nostres clients són les següents:


Nom i cognoms
Adreça
Correu electrònic
Telèfon
NIF

I això és el que fem amb les dades que recollim:


1- Les processem només per a mantenir la relació comercial amb els clients.
2- Les emmagatzemem en un fitxer automatitzat al nostre servidor, localitzat als Estats Units d'Amèrica sota la protecció de l'acord Privacy Shield, i per aquesta raó transferim internacionalment les dades de manera legal.


2.1 Us informem que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Case C311/18 ha invalidat l'acord Privacy Shield, però ens acollim a les derogacions de l'article 49 del RGPD per a continuar transferint les vostres dades als Estats Units d'Amèrica, on s'allotja la nostra pàgina web. Reservant a casalacanal.com, ens doneu el consentiment explícit per tal de fer aquesta transferència internacional de dades (nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon fix i/o mòbli i NIF). Les transferències de dades als Estats Units d'Amèrica, d'acord amb la legislació de la Unió Europea, no proveeixen un nivell de protecció adequat ni està coberta per les mateixes garanties que a la UE. Donant-vos d'alta a la nostra pàgina web reconeixeu estar informat d'aquest fet i consentiu que les vostres dades siguin transferides al nostre servidor als Estats Units d'Amèrica.

Què no fem amb les dades?

No les venem, no les facilitem a qui no hi ha d'accedir per a prestar un servei, no les imprimim, no les guardem sense mesures adequades de seguretat ni en fem res que no sigui el que s'ha dit anteriorment.

Els usuaris tenen els següents drets sobre les seves dades que guardem:


a) Accés: permet al propietari de les dades obtenir informació sobre la seva informació que processem.
b) Rectificació: permet al propietari de les dades corregir errors i modificar-les si són incompletes.
c) Eliminació: permet al propietari de les dades esborrar la informació sobre ell que tinguem emmagatzemada, excepte si hi ha una obligació legal de conservar-la.
d) Limitació: permet al propietari de les dades, amb el límit de les condicions legalment establertes, a paralitzar-ne el seu processament, de manera que n'evitem el tractament futur, i es conservaran només als efectes de motius legítims, o per a l'exercici de defensa o possibles reclamacions.
e) Portabilitat: permet al propietari de les dades rebre la seva informació personal o l'opció de transmetre-la a un altre responsable de forma estructurada, en un usat comú i llegible de manera mecànica. Per a exercir aquest dret l'usuari ha de facilitar una adreça de correu electrònic.

Per a exercir qualsevol d'aquests drets, heu d'escriure a:


Casa la Canal
Major, 20
43373 Cabassers
O bé escriure a info@casalacanal.com
Cada cop que es produeixin canvis significatius a aquesta política de privacitat, avisarem els interessats.
Aquesta és la versió 1.1 de la política de privacitat d'aquesta web, de 17 de febrer de 2022.